• logoनेपाली
  • logoEnglish
  • |
  • logo Check Mail

Photo Gallery

gallery
Total 10 Sanitation Program 2016-09-06 11:22:30
gallery
Total 6 Welcome and Farewell Program 2016-11-07 20:12:06
gallery
Total 8 मन्त्रालयको परिचयात्मक कार्यक्रम 2017-08-18 19:38:44
gallery
Total 8 खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको ब्रिफिङं कार्यक्रम 2017-08-18 19:42:51
gallery
Total 13 खानेपानी योजना निरिक्षण भ्रमण 2017-10-30 14:49:16