• logoनेपाली
  • logoEnglish
  • |
  • logo Check Mail

माननीय खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रीज्युबाट मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको निरिक्षण

 

प्रस्तुत विषयमा नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूबाट मन्त्रालय मातहतका निकायहरुको निरिक्षण गरि सो सँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी लिई संविधानको धारा ३५(५) ले प्रदान गरेको स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा प्रत्यक नागरिकको पहुँचको हकलाई स्तापित गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । साथै धनुषा जिल्ला स्थित धनुषामा खानेपानी आयोजना तथा तेस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत संचालन भैरहेको महेन्द्रनगर खानेपानी आयोजनाको स्थलगत निरिक्षण गरी योजनाहरू सुरक्षित रुपमा सुचारु राख्न निर्देशन दिनुभएको छ ।