• logoनेपाली
  • logoEnglish
  • |
  • logo Check Mail

सुचनाको हक सम्बन्धी एेन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत सार्वजनिक विवरण

सुचनाको हक सम्बन्धी एेन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत सार्वजनिक विवरण


Attached Documents
Title Size Type View Download
Mowss_information 2789 Kb application/pdf View Download

Recent Posts